Nyheder
standard banner.jpg

Korsang, militærmusik og historie for over 800 skoleelever

Hvordan lyder korsang, når det udøves på et højt ambitiøst plan, og hvilket fællesskab kan opnås gennem sang og musik? Det fik eleverne fra 3. 4. og 5. klasse i Haderslev Kommune et indblik i, efter de torsdag den 25. oktober havde lagt ører til en særlig musikalsk oplevelse i Kulturhuset Harmonien i Haderslev.


I anledning af Spil Dansk Dagen var Haderslev Kommune, Haderslev Sangakademi og Slesvigske Musikkorps gået sammen om et spændende arrangement, der også skulle give eleverne appetit på selv at udøve sang og musik. Udover Slesvigske Muikkorps skulle eleverne høre de to særdeles velsyngende kor nemlig Haderslev Drengekor og Haderslev Domkirkes Pigekor.

Det blev spillet to koncerter af cirka en times varighed. Den første klokken 9 og den næste klokken 10.30.
Eleverne oplevede en musikalsk fortælling skrevet specielt til lejligheden af dirigenten Peter Ettrup Larsen. Fortællingen handlede om ”Den Tapre Landsoldat”, og børnene hørte bl.a. om Dannebrog, der faldt ned fra himlen, om Treårskrigen og om krigen i 1864. Hele historien var bundet op omkring musik og sang, og her præsenteredes børnene for stort set alle genrer: militærmusik, signaler, pop, rock, rap og danske sange. Eleverne skulle selvfølgelig også selv synge med på nogle af sangene.

”Jeg glædede mig utrolig meget over dagen og over at vi fik inspireret så mange elever i 3. 4. og 5. klasse. Eleverne fik både historieundervisning i form af mødet med Den Tapre Landsoldat og så kom de på en musikalsk rundtur, hvor de hørte mange forskellige musikalske genrer”, siger Henrik Rønnow, der udover at spille med i SMUK også er projektleder for Haderslev Sangakademi.