Nyheder
standard banner.jpg

1 minister og 9 biskopper

Da de officielle højtideligheder i Domkirken var vel overståede deltog ca. 100 personer i Kirke- og Ligestillingsministeren Manu Sareens middag på Hotel Harmonien.

 

Udover ministeren og familie til Marianne Christiansen, deltog tidligere og såvel som kommende samarbejdspartnere. Endelig var også hele den danske danske bispe-stand gæster, foruden repræsentanter fra vore nabolande.

Haderslev Domkirkes Pigekor var blevet bedt om at synge en mindre koncert under middagen.

På trods af vanskelige pladsmæssige og akustiske forhold løftede pigerne stemningen i salen, bl.a. da publikum undervejs begyndte at klappe taktfast.

Efter koncerten trådte den nyvalgte biskop frem til koret og udtrykte sin store taknemmelighed over korets optræden, såvel som glæde over - og forventning til - det fremtidige samarbejde.

Også øvrige blandt publikum var berørte. En repræsentant for stiftet sagde bl.a. "De sang fantastisk. Helt gåsehudsagtigt! Jeg var simpelthen så stolt. Koret var en fantastisk ambassadør for stiftet og domsognet dén aften."

Samarbejdet mellem Haderslev Domkirkes Pigekor og Marianne Christiansen indledes i øvrigt allerede Pinsedag, søndag d. 19. maj. Da synger Pigekoret nemlig ved biskoppens første højmesse i Domkirken.

- Men søndag d. 12. maj var der hele NI biskopper blandt tilhørerne - og så en minister!