Fra vision til virkelighed
standard banner.jpg

Fra vision til virkelighed

Hvad gør man, hvis man er bekymret for sangens udvikling i Danmark, bekymret over at alt for få børn synger i kor – ja, kort og godt bekymret for den danske sangskat?

De fleste vil nok lade det blive ved bekymringerne, men hos Den Jyske Sangskole i Herning, vil man det anderledes. Her er der en årelang tradition for arbejde med sang både blandt elite og bredde, og det er erfaringerne herfra, som ni nyetablerede sangkraftcentre i provinsen, nu nyder godt af.
Den Jyske Sangskole har med økonomisk opbakning fra Det Obelske Familiefond, sat gang i en imponerende redningsaktion for sangen i Danmark.

 

På opfordring fra Den Jyske Sangskole, og med opbakning fra Haderslev Domsogn, så et sangcenter dagens lys i Haderslev i sensommeren 2012. På et visionsseminar i august blev målsætningen for sangcentret formuleret, og senere tilkendegav politikerne i udvalgene for Børn og Familie samt Kultur og Fritid deres støtte til projektet. I løbet af efteråret blev det første store koncertprojekt afviklet i forbindelse med Spil Dansk Dagen, ligesom sangcentret blev engageret i arbejdet med Haderslev Drengekor og Haderslev Domkirkes Pigekor.

Sidst på året blev der formuleret vedtægter og udviklingsplan, og der blev nedsat en bestyrelse med ansvar for den daglige drift. Den 1. januar 2013 blev sangcentret til den selvejende institution, Haderslev Sangakademi. Haderslev Sangakademi har til huse i Sangstationen på Domkirkepladsen i Haderslev.

 

Haderslev Sangakademi er funderet i kormiljøet omkring Haderslev Domkirke, men sangakademiet skal virke overalt, hvor der er plads til sang i Haderslev Kommune. Haderslev Sangakademi skal gøre det muligt for domkirkens kor at måle sig med de bedste kor, ikke bare herhjemme, men også på internationalt plan. Haderslev Sangakademi skal virke på skolerne og støtte op om korsang, morgensang og fællessang. Sangakademiet skal tilbyde kurser og efteruddannelse for musiklærerne og skabe sangevents for børnene. Endelig skal Haderslev Sangakademi skabe netværk mellem de mange aktive kor, der er i Haderslev Kommune og skabe grobund for visioner og udvikling.