Tidslinje
standard banner.jpg

Tidslinie

2017

Sangakademiet udgiver reformationsmaterialet Salmebogens Fødselsdag.

 

2017

Haderslev Domkirkes Pigekor uropfører Christian Præstholms Fem Kristus-ord og indspiller Kim A. Arnesens Magnificat i samarbejde medmusikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester.

 

2017

Sangakademiet er tovholder på projekt Sangglad Børnehave i Haderslev og omegnskommunerne. Der startes to børnehaver i Aabenraa Kommune.

 

2017

Haderslev Domkirkes Pigekor medvirker ved den store reformationsgudstjeneste i Haderslev Domkirke overværet af H.M. Dronning Margrethe og Statsminister Lars Løkke Rasmussen. Gudstjenesten live-transmitteres på DR.

 

2017

Haderslev Drengekor har besøg af Kulturminister Mette Bock

 

2016

Haderslev Domkirkes Pigekor afholder Julekoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester

 

2016

Haderslev Drengekor udgiver deres andet CD – ”Juleaften i Haderslev Domkirke”

 

2016

Haderslev Domkirkes Pigekor er på koncertturné i Israel og Palæstina.

 

2016

Sangakademiet er tovholder på kursusrækken Sang, Bevægelse og Læring i Sydjylland. Der etableres to hold med i alt 15 deltagende folkeskolelærere fra Sønderjylland.

 

2016

Haderslev Drengekor medvirker i genindvielsen af Slotskirken i Wittenberg overværet af H.M. Dronning Margrethe.

 

2015

Haderslev Domkirkes Pigekor er på koncertturné til Nidarosdomen i Trondheim.

 

2015

Haderslev Drengekor er på turné i Wien.

 

2015

Sangakademiet samarbejder med UCSyd om oprettelsen af et diplommodul i sang og korledelse. 13 deltagere bliver uddannet.

 

2015

Haderslev Drengekor laver Fauré’s Requiem.

 

2014

Pigekoret medvirker i radiotransmitteret gudstjeneste.

 

2014 Inspirationsdag/Masterclass for korledere, sangpædagoger og musiklærere med instruktører fra Norge, England og Danmark i august

 

2014 Henrik Rønnow fratræder som administrativ leder for at koncentrere sig om sin plads i Haderslev Byråd. Edna Rasmussen ansættes som leder og Allan Ørslev Jensen vælges som ny formand.

 

2014

Festkoncert i juni med de to elitekor og Andreas Brantelid og Magnus Vigilius som gæstesolister.

 

2014

Haderslev Domkirkes Pigekor vinder 1. pris i international korfestival i Belgien i maj.

 

2014 Haderslev Sangakademi koordinerer og arrangerer klassisk korstævne for MGK syd ialt 90 elever. Der afsluttes med en koncert i Haderslev Domkirke med gæstesolist Hafstein Thorolfson, Inga Lindmark på orgel og en strygekvintet fra Sønderjyllands Symfoniorkester.

 

2013 200 børn fra komunens 3. klasser samt Haderslev Domkirkes Juniorkor optræder ved stor koncert d. 25. okt. sammen med Sigurd Barret som fortæller bibelhistorier. Børnene har på forhånd øvet sangene sammen med Thomas Berg-Juul.

 

2013 Sangakademiet er i arrangør for en Spil Dansk markering, hvor Haderslev er udpeget som Spil dansk kommune. Alle arrangementer og koncerter har sang som omdrejningspunkt. Der bliver skrevet en ny Spil dansk sang ("Løvfaldstid") til Haderslev.

 

2013 Under titlen "Så Syng da, Haderslev !", holder Haderslev Sangakademi den 26. august visionsmøde for musiklærere og skoleledere. Formålet med mødet er at afdække, hvilke behov og ønsker der er fra skolerne i forhold til sangakademiets indsats på skoleområdet.
 
2013 I slutningen af august Haderslev Domkirke, Sangstationen og Den Gamle Latinskole på Domkirkepladsen i Haderslev danner rammen om en masterclass for kordirigenter, musiklærere med flere.
  
2013 I slutningen af april deltager Haderslev Domkirkes Pigekor i en international korkonkurrence i Bratislava. Pigekoret motager et sølvdiplom for sin præsentation.
 
2013       Festkoncert i Haderslev Domkirke den 14. april med Haderslev Drengekor og Haderslev Domkirkes Pigekor. Gæstesolister: Ditte Højgaard Andersen, sopran og Bettina Zielke, fløjte.

2013 Haderslev Drengekor udgiver CD'en "Tak, du lysets Fader" i forbindelse med Festkoncert i Haderslev Domkirke.

2013 Haderslev Sangakademi oprettes som en selvejende institution pr. 1. januar.

2012 I december udarbejdes vedtægter og udviklingsplan og der udpeges en bestyrelse for et Haderslev Sangakademi.

2012 I november skifter Haderslev Sangakademi navn til Haderslev Sangakademi.

   
2012 Koncerter i Kulturhus Harmonien i anledning af Spil Dansk Dagen den 28. oktober. Mere en 800 skoleelever oplever Haderslev Drengekor og Haderslev Domkirkes Pigekor under ledelse af Peter Ettrup Larsen. Koncerten handler om "Den tapre Landsoldat".

2012 Henrik Rønnow tilknyttes Haderslev Sangcenter som projektleder pr. 1. september.
2012 I efteråret tilkendegiver politikerne i udvalgene for Børn og Familie samt Kultur og Fritid deres støtte til Haderslev Sangcenter.
2012 Haderslev Sangcenter er vært ved en masterclass for 130 korsangere.

2012 I august afholdes visionsmøde med deltagelse af en lang række repræsentanter for skoler, kor musikinstitutioner, foreninger med flere. På baggrund af visionsmødet udarbejdes udkast til formål, visionsplan og vedtægter for Haderslev Sangcenter.

2012 I begyndelsen af august besluttes det at oprette Haderslev Sangcenter.
2012 Før sommerferien afholdes møder med repræsentanter for Haderslev Domsogn, Den Jyske Sangskole samt politikere med flere. Mulighederne for etablering af et sangkraftcenter i Haderslev undersøges.

   
   
   
   
   
   
   
   

 

2014

Pigekoret medvirker i radiotransmitteret gudstjeneste.