Diplommodul
diplomhold_1000.jpg

Diplommodul

Diplommodulet ’Musikdidaktiske færdigheder med særlig vægt på sang og korledelse’ blev planlagt sidste år og blev afviklet i løbet af efteråret og vinteren 2015, og modulet er det første af sin slags.

 

Det nye diplommodul er blevet til i et tværprofessionelt samarbejde mellem UC SYD og Haderslev Sangakademi og er det direkte resultat af en flerårig partnerskabsaftale. Haderslev Kommune har desuden bidraget til, at modulet blev en realitet, ved bl.a. at betale for de første deltagere, der meldte sig til.

 

Der var 13 studerende på det første hold, der især var folkeskolelærere og musikskolelærere i Haderslev Kommune, og de afsluttede diplommodulet med en eksamen i marts 2016.En er deltagerne på holdet var Merete Abrahamsen, er musiklærer på Haderslev musikskole. ”Niveauet på holdet var meget blandet, så nogen gik derfra med en masse inspiration til undervisningen og nye ting i posen rent fagligt. ” siger hun og fortsætter: ”For mig var det dejligt at få knyttet nye kontakter og møde andre musikundervisere. Og så var det spændende og få sat mine egne kompetencer i perspektiv. Så jeg har været rigtig glad for modulet. ” fortæller Merete.