Sang, Bevægelse og Læring
SBL_1000.jpg

Sang, Bevægelse og Læring

Sangens Hus fik i 2016 bevilliget en stor sum penge sammen med blandt andet Haderslev Sangakademi til det store landsdækkende projekt Sang, Bevægelse og Læring.

 

Sangens Hus og har sammen med 16 kommuner og en række sangkraftcentre, deriblandt Haderslev, ansøgt og fået bevilget 7,3 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at gennemføre en sangfaglig opkvalificering af musiklærere og pædagoger i folkeskolen. Det sker over tre skoleår fra 2016-2019.

 

Hver deltager i Sang, bevægelse og læring får tilknyttet en sangkonsulent fra Sangens Hus, som kommer på besøg på skolen for at observere musikundervisningen og bidrage med konstruktive råd. Konsulentstøtten tager udgangspunkt i den enkelte musiklærer og pædagog og sikrer, at de nye metoder bliver forankret i deres daglige praksis.

 

Der bliver holdt kurser fem forskellige steder i landet i samarbejde med de lokale sangkraftcentre. Musiklærerne og pædagogerne vælger imellem et halv- eller helårsforløb, som bliver udbudt hvert år i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19.

 

Den administrative leder for Haderslev Sangakademi, Edna Rasmussen glæder sig over projektet, da det blandt andet har betydet ansættelsen af to nye sangkonsulenter, der skal stå for projektet i Region Syddanmark. ”Haderslev er tovholder på projektet i vores region, og vi samarbejder med Det Sønderjyske Sangcenter i Sønderborg omkring efteruddannelse af ca. 80 sydjyske lærere” beretter hun.

 

Læs mere og tilmeld dig her